MS Vinosady
 
<< Apríl 2020 >>
TýžPoUtStŠtPiSoNe
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   
96 den v roku


Vyhľadávanie          

Novinky

April 4, 2020 - PLAGÁT O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY VO VINOSADOCH
Príloha: Plagatazapis (5).doc
 
 
April 4, 2020 - ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY VO VINOSADOCH
Vprílohe nájdete informácie o zápise do Základnej školy vo Vinosadoch
Príloha: Vazenirodicia (1).odt
 
 
March 24, 2020 - RODIČIA POZOR -PREVÁDZKA PRERUŠENÁ
Vzhľadom na situáciu ohľadom prevencie pred šírením koronavírusu na príkaz zriaďovateľa prerušujeme prevádzku v Materskej škole od 10.3.2020 až do odvolania. O opätovnom otvorení prevádzky vás budeme vopred informovať.
Vedenie MŠ
 
 
February 18, 2020 - OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2020/2021
Riaditeľstvo Materskej školy vo Vinosadoch oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční:
DŇA 18.MÁJA 2020 od 13,00h. do 17,00h.V PRIESTOROCH
MATERSKEJ ŠKOLY

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy písomne do 30. júna 2020.
Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) budú do materskej školy prednostne prijaté deti:
ktoré dovŕšili päť rokov veku,
s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
v prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom vo Vinosadoch.
Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole vo Vinosadoch alebo si ho môžete stiahnuť z prílohy.
Príloha: Prihláška do MŠ.docx
 
 
February 18, 2020 - Potvrdene o zaplatení dane z príjmov
Príloha: 2.pdf
 
 
February 18, 2020 - DARUJTE 2% Z DANE pre OZ ŠKOLKÁR
Vážení rodičia a priatelia školy

Chcete sa aj Vy podieľať na skvalitnení výchovno vzdelávacieho procesu v našej materskej škole?
Aj v tomto roku sa Občianske združenie "Škôlkár" uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z dane.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by Ste inak odviedli štátu.
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec...

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.2.2020
Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3,32 €.
Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie (www.msvinosady.sk) o poukázaní sumy a vypíšte zvyšné údaje o Vás. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do materskej školy do 29.04.2020.
Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie...

Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa v oddiely XIII. Údaje, ktoré potrebujete uviesť vo svojom daňovom priznaní o prijímateľovi:
Občianske združenie "Škôlkár"
Školská 50, 902 01 Vinosady
IČO: 30 794 404
Príloha: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf
 
 
MS Vinosady | 2014